Rekultivácia chodníka okolo jazera Štrbské pleso

Rekultivácia chodníka na Štrbskom Plese.

„Nová éra Tatier rok čo rok dostáva reálnejšie kontúry.
Hotel Kempinsky, Solisko a Patria na Štrbskom Plese ležia v bezprostrednej blízkosti jazera Štrbské pleso.

Aj ked sa hotel Crocus nachádza v centre Štrbského Plesa klienti hotela si určíte všimli rekultiváciou chodníka okolo jazera. Pribudli nové lavičky a odpadkové koše, stanovištia na cvičenie, verejné osvetlenie, informačné tabule. Odstraňuje sa haluzina, ktorá ostala na chodníku po ťažbe a následnej likvidácii lykožrútovej kalamity. Sprístupnili sa dva malé Szetiványiovské rybníky z konca devätnásteho storočia.( na turistickej značke označené aj ako Lakes of love). Látajú sa dieri a výmole. Sú plány rekonštruovať staré tenisové kurty. Novovzniknuté kurty budú vzime slúžiť ako prírodné klzisko. Bude pokračovať úprava terénu bežeckých tratí. O tieto posledné  zmeny sa zaslúžilá obec ŠtrbaTatranský okrášľovací spolok.

Foto: chodník okolo Štrbského pleso – nová lavička a stanovište na cvičenie.