Zubačkou na Štrbské Pleso

Zubačka Štrbské Pleso

Pokiaľ sa chcete ubytovať na Štrbskom Plese, jednou z možností ako pricestovať, je využiť dopravu železnicami. Z Popradu sa dostanete na Štrbské Pleso električkou Tatranských elektrických železníc.

Zo Štrby, kde má zastávku väčšina rýchlikov sa na Štrbské Pleso dostanete oveľa rýchlejšie. Asi 15 minút trvá cesta zubačkou. Ozubnicová železnica Štrba – Štrbské Pleso bola sprevádzkovaná už v roku 1896. (OŽ) Štrba – Štrbské Pleso je jednou z dvoch ozubnicových železníc nachádzajúcich sa na Slovensku. Spája obce Štrbské Pleso s Tatranskou Štrbou a má jedinú zastávku – Tatranský Lieskovec. V sieti ŽSR nesie označenie ako železničná trať č. 182. Vrcholová stanica pôvodnej ozubnicovej trate stála na brehu jazera. Terajšia zastávka je na·stanici Štrbské Pleso, pri ktorej v bezprostrednej blízkosti leží hotel Crocus – Vysoké Tatry.

Foto: Zubačka Štrbské Pleso